Πιο έντονο και  σταθερό  αποτέλεσμα ανόρθωσης !

Τα Νήματα  360°  διαθέτουν αποκλειστική πατέντα και για αυτό το λόγο διαφοροποιούνται  από τα υπόλοιπα της αγοράς. Τα νήματα αυτά, αποτελούνται από άγκιστρα  360° στην επιφάνεια του νήματος με αποτέλεσμα,το δέρμα να ανορθωθεί και να στερεωθεί από πολλαπλές πλευρές, μεγιστοποιώντας το  αποτέλεσμα. Η διάρκεια του αποτελέσματος θα είναι πιο μακρόχρονη και η στερέωση του νήματος πιο ανθεκτική.

Η πιο σημαντική περίοδος,  μετά την εφαρμογή των νημάτων  είναι αυτή της στερεοποίησης του νήματος (3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή).
Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, τα νήματα θα στερεωθούν σε τέτοιο σχήμα ώστε  θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.